Arbeid  
     
Dreiebenken er for meg ein viktig reiskap. Ellers brukar eg hendene og svært enkle hjelpemiddel. Dreiing, modellering, plate- og gipsformteknikk er metodar eg brukar alt etter kva form og overflate eg ynskjer. Somme tider brukar eg og andre naturlege element i kombinasjon med keramikken. Stein, metall, bein eller tre, Men hovudsakeleg arbeider eg med effektane som elden gjev ut frå form og relieff på leira.

 Bruksting

 Utsmykking / Hage

 
   
Klikk for større bilde  Klikk for større bilde  Klikk for større bilde  Klikk for større bilde  Klikk for større bilde  Klikk for større bilde  Klikk for større bilde
   
Bruksting
Tre, fire dagar med kontinuerleg eld har sett sine spor på desse jordnære, solide steingodstinga Dei har no si endelege form, men gjev allikevel ei kjensle av levande materiale ved berøring og bruk i kvardagen.

 More
Click to see Everyday Object Gallery

Klikk for bruksting Klikk for bruksting  
  Opp
Utsmykking
Hage
I landskap eller arkitektur, utsmykking er alltid ei spennande utfordring, å oppnå samspel i rom mellom menneske og kunst.
 More
Click to see Environmental pieces Gallery

 
 

© 2005 Linda LID - Design Claude Aussage